PARTNERSKAP FÖR INTEGRATION, TILLVÄXT, ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD II    

Entreprenörskap

Entreprenör = Nyskapare

Vad är en Entreprenör? Enligt Nationalencyklopedin är en entreprenör en "person som i konkret handling skapar ny affärsverksamhet". Vad man menat med ordet entreprenör har emellertid varierat genom åren. Redan på 1100-talet finner vi det i det franska språket med betydelsen "den som får någonting gjort".

 

Här samlar vi material, för att öka vår egen och andras förståelse för ENTREPRENÖRSKAP, som en viktig faktor för en hållbar regional utveckling. Förslag om sådant material lämnas till Projektkoordinator Margareta Spång, e-post margareta@balticfem.com som svarar för urvalet. Material läggs in i den ordning, som det kommer in, varför ordningen här nedan inte ska ses som någon form av värdering.

 • http://www.nutek.se

  Nutek (Näringsutvecklingsverket) erbjuder Företagarguiden och där finns allt man behöver veta för att starta och driva företag.Här finns bland annat mallar och broschyrer som kan laddas ner.

 • http://www.startlinjen.se

  Startlinjen hos Nutek tel.nr 020-351010 är en kostnadsfri telefontjänst som ger information och vägledning till den som tänker starta företag eller nyligen har startat. Där kan man också beställa Nuteks broschyrer om företagsstart. Telefontjänsten är normalt öppen vardagar kl. 09.00-12.00.

 • http://www.foretagarna.se/

  Företagarna är ett nätverk av företagare, som bildar opinion för att skapa bättre villkor för företagande och erbjuder medlemstjänster för att underlätta arbetet att starta, driva och utveckla samt äga företag i Sverige.

 • http://www.svensktnaringsliv.se/

  Föreningen Svenskt Näringsliv samlar medlemmar, som är arbetsgivare- och/eller bransch-föreningar eller andra sammanslutningar av företag. Organisationen är en kraftfull opinionsbildare i frågor som gäller företagarens eller arbetsgivarens situation.

 • http://www.jobs-society.se/

  NyföretagarCentrum Sverige ingår i det internationella nätverket Jobs & Society. Nyföretagarcentrum Sverige erbjuder rådgivning och hjälp på minst 100 orter landet runt.

 • http://www.coompanion.se/

  Coompanion Kooperativ Utveckling erbjuder råd och stöd till den, som vill starta företag tillsammans med andra i en ekonomisk förening. Rådgivare finns runt om i Sverige och de kan nås via länk på denna portal.

 • http://www.almi.se

  ALMI Företagspartner erbjuder olika former av finansieringslösningar till nyföretagare och etablerade företag som vill expandera.

 • http://www.uppfinnareforeningen.se/

  Svenska Uppfinnareföreningen samlar en bred uppfinnarkår och det nätverket ger dess medlemmar möjligheter att träffa likasinnade och utbyta idéer, tips och få hjälp med problemlösning.

 • http://www.teknopol.se/

  Teknopol AB ägs av Innovationsbron Syd AB, Region Skåne och ALMI Skåne. Samarbetspartners är universitet, högskolor, forskningsparker samt andra aktörer i innovationssystemet i södra Sverige.

 • http://www.innovationsbron.se/

  Innovationsbron fokuserar på de så kallade förkommersiella faserna, där den höga risken påverkar tillgången av investerare. Innovationsbron har dotterbolag i varje större region i Sverige (Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå).

 • http://www.affarsskolan.nu/

  Affärsskolan är tillgänglig på Internet dygnet runt och vänder sig främst till forskare, lärare, studenter och företag med koppling till universitet och högskolor. Men, målgruppen är egentligen alla som står inför möjligheten att starta ett företag.

 • http://www.ofb.nu/

  Open för Business är ett världsomspännande koncept som kommit till Sverige från Halifax Nova Scotia, Canada. Dess verktygslåda har använts på flera platser i Sverige, bland annat i Norrtälje. För närvarande finner man information om verksamheten i Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

 • http://www.ungforetagsamhet.se/

  Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att ge gymnasieungdomar möjlighet att träna sin företagsamhet genom att driva företag. Genom Ung Företagsamhet får ungdomar driva egna företag, så kallade UF-företag. UF-företagen bygger på ungdomars egna affärsidéer och de erbjuder verkliga varor och tjänster.

 • http://www.drivhuset.se

  Drivhuset är en gemensam portal där universitet och högskolor verksamma på tio orter runt om i landet är engagerade med uppgift att inspirera studenter i entreprenörskap och kreativt tänkande samt knyta kontakter mellan studenter och företag.

 • http://www.holding.su.se/studenter.asp

  Idéagenten är en verksamhet inom Stockholms universitet som erbjuder studenter, doktorander och forskare vid Stockholms universitet stöd i utvecklingen av affärsidéer och start av företag.

 • http://www.novum.se

  Novum forskningspark ligger i Flemingsberg i södra Storstockholm. Det är en daglig mötesplats för tiousentals studenter från Karolinska Institutets Campus Huddinge och Södertörns högskola, tusentals svenska och utländska forskare och doktorander, företagsledare, tusentals sjukhusanställda och patienter på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt en mängd olika småföretagare.

 • http://www.ssebusinesslab.com/

  SSE Business Labär ett helägt dotterföretag till Handelshögskolan i Stockholm där stundenter kan testa en idé för att gå vidare och starta företag.

 • http://www.sses.se/

  Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) är ett samarbete mellan KTH, Handels, KI och Konstfack. SSES erbjuder kurser i entreprenörskap och en mängd komplementerande aktiviteter för att stärka innovationskraften i stockholmsregionen.

 • http://www.kth.se/innovation/

  KTH Innovation erbjuder alla med anknytning till KTH rådgivning och support för innovationsprojekt i alla stadier. Det innefattar rådgivning inom finansieringsfrågor, affärsplan, patent, avtal, marknadsbearbetning, m.m.

 • http://frontpage.venturecup.org/

  Venture Cup är en nordisk plattform för att inspirera unga företags utveckling.Venture Cup är affärsplanstävlingen, som ger studenters idéer möjlighet att utvecklas till framtidens företag. Med hjälp av professionell handledning, omfattande feedback från juryn och en anpassad utbildningsserie erbjuder Venture Cup en unik läroprocess och ett värdefullt kontaktnät. Venture Cup genomförs läsårsvis med start i oktober och avslut i maj. Geografiskt är Venture Cup verksam i Sverige inom fyra områden Venture Cup Nord, Venture Cup Öst, Venture Cup Väst och Venture Cup Syd. Sveriges universitet och högskolor har på ett eller annat sätt en koppling till Venture Cup.

 

 

För mer information kontakta Margareta Spång, margareta@balticfem.com, BalticFem.

  

xhtml    css